SIKCA SORULAN SORULAR


Doğalgaz fiyatları neye göre değişmektedir?
Doğalgaz tarifeleri 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir. 

Doğalgaz Perakende Satış tarifesi;

Abone Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,

Serbest Tüketici Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,
unsurlarından oluşmaktadır.

Doğalgaz aboneliği başvurusunda hangi şartlar aranıyor?

Doğalgaz abonesi olabilmeniz için öncelikle sokağınızdan doğalgaz hattının geçiyor olması gerekir. Sokağınızdan doğalgaz geçip geçmediğini size ARMADAŞ Gaz Dağıtım firmasından öğrenebilirsiniz. Sokağınızdan doğalgaz geçiyor ve bölgenizdeki regülatör kapasitesi yeterli ise abone olabilirsiniz

Merkezi ve bireysel Isınma nedir?

Merkezi Isınma; binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
Bireysel Isınma; binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

Abone Bağlantı Bedeli nedir?

Abone Bağlantı Bedeli; sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

“Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” için hangi belgeler gerekmektedir?

Bireysel Kullanım İçin;

a) Kişi mülk sahibi ise tapunun, kiracı ise kira kontratının fotokopisi,
b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)
c) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname,

Merkezi Kullanım İçin;

a) Sözleşme yapacak yetkiliye apartman sakinlerinin oy çokluğu ile verdiği yetki kararının fotokopisi.
b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)
c) Sözleşmenin yönetici ve bina dışından üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde noter onaylı vekâletname.

Ticari Kuruluşlar İçin Gerekli Evraklar;

a) Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
b) Vergi levhası, yetki belgesi,
c) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası,
d) İmza sirküleri, kaşe,
e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname,
 
Güvence Bedeli nedir? 

Güvence Bedeli; ARMADAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir.

Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi?

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” yaptıktan sonra ARMADAŞ’ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir.
Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.

UYARI !
Ne şekilde olursa olsun, resmi gaz açılışı yapılmadan gerçekleşecek usulsüz kullanımlarda İGDAŞ, kanunen sizi sorumlu tutar ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilir.

Doğalgaz Açma İşlemi ne zaman yapılır?

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için Tesisatçı firmanızın Bölge Müdürlüğü’nüze bağlı Tesisat Kontrol Servisi’ne başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekir.

Randevu tarihinde ARMADAŞ yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra gaz açılır.

Gazınız açılmış olsun olmasın;

Sözleşme imza tarihinizden itibaren, Güvence Bedeli'nin taksit yapılması halinde adınıza güvence bedeli taksitleri tahakkuk edilir. İlgili fatura veya faturaları son ödeme tarihlerine kadar ödeme zorunluluğunuz doğar. 
Uygunluk kontrolü ve gaz açılışı için gelindiğinde, tesisatçı firma temsilcisinin de hazır bulunması zorunludur. 
Bu kontrol yapıldıktan sonra gaz kullanım uygunluk belgesi tarafınıza verilmeden gaz kullanmayınız. 
Kendi adına sözleşmesi olmayan kullanıcılar, tükettikleri gazın bedelini cezalı şekilde ödemek durumunda kalacaklardır. 
Sözleşme adresinizden ayrılırken fesih işlemini yaptırınız. Daha önce ödemiş olduğunuz güvence bedeli, sözleşmenizin feshi sırasında, tarafınıza güncellenerek iade edilecektir.
Sözleşme feshi için;

Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması.
Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
Tesisat numarası yeterlidir.
Ticari yerler için ise;

Yetki Belgesi
İmza sirküleri
Kimlik fotokopisi
Kaşe
Not: Sözleşme fesihinin üçüncü şahıslar tarafından yapılması halinde noterden vekaletname istenir.

UYARI!

İptal işlemlerinin bizzat, sözleşme üzerinde görünen şahıs tarafından yapılması esastır.
İptal işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenir.
Sizden sonra aynı mahalde gaz kullanmak istendiğinde yeni kullanıcı adına sözleşme yapılmalıdır.

Ödeme bildirimlerinde veya faturalarda problem çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

• Doğalgaz faturalarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız,
• Ödeme bildirimleriniz son ödeme tarihinden sonra ulaşıyorsa,
• Ödeme bildirimindeki göstergeniz sayaç göstergenizden farklıysa,
• Borcunuz için birden fazla ödeme yapıldıysa, 
• Ödeme bildiriminiz elinize geçmediyse, 
• Uzun süredir ödeme bildirimi gelmiyorsa, 
• Faturalanmış borç miktarınızı öğrenmek istiyorsanız, 
• Son ödeme tarihinizi merak ediyorsanız, 
• Banka ödendi bilgileriyle ilgili sorunlar varsa;

Usulsüz ve Kaçak doğalgaz kullanımından şüphelenildiğinde neler yapılmalıdır?

• Gaz kullandığınız halde tüketiminiz faturalandırılmıyorsa,
• ARMADAŞ tarafından gaz açılışınız yapılmadan aktif olarak gaz kullanıyorsanız,
• Bağlantısı olmadığı halde gaz kullanıldığını fark ettiyseniz; fatura dağıtılırken gaz kullanıldığını bildiğiniz bir yere fatura bırakılmıyorsa,
• Gazın kapalı veya sayacın olmadığını bildiğiniz bir yerde gaz kullanılıyorsa,
Kendinizin ve çevrenizin can güvenliği için bir an önce 187 nolu Çağrı Merkezini arayarak durumdan haberdar ediniz.
Bu durumda oluşacak tehlikelerden ARMADAŞ sorumlu olmayacaktır.