Makaleler

Enerji Kimlik Belgesi


 

wEnerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihindenitibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. 

 

wEnerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

wEnerji Kimlik Belgesi,    

  •  Bina ile ilgili genel bilgiler,          
  •  Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,          
  •  Binanın kullanım alanı (m2),          
  •  Binanın kullanım amacı,          
  •  Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),         
  • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),       
  •  Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,         
  • Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı  (kg CO2/m2-yıl),       
  • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),        
  •  Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,         
  • Birincil enerji tüketimine göre,  belirlenen enerji sınıfı,       
  • Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
  • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı       

gösterilir.

w Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

w Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. Enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

w Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

 

w Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır. 

Daha İyi Bir Bina Enerji Sınıfına Sahip Olmak İçin Yapılabilecekler

 • Bina izolasyonu yapın. Binalarda ısı kaybı, yaklaşık %40 çatıdan, %20 zeminden ve pencerelerden olmaktadır. Bina yalıtımı ile %50' e varan enerji tasarrufu sağlanır. Geri ödeme süreleri 2-4 yıl arasındadır.
 • Yeni evlerde mimarisi, doğal gün ışığıdan yararlanabilecek şekilde olamsına dikkat edin.
 • Çift katlı ve/veya low-e tabakası olan enerji verimliliği yüksek pencere seçin.
 • Bina dış aydınlatmasında enerji tasarruflu ampüller seçin. Apartman merdivenlerinde için hareket sensörlü armatürler kullanın.
 • Güneş veya rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından, yararlanın.
 • Merkezi ısıtma sistemi yok ise, yoğuşmalı kombi gibi daha verimli sistemleri tercih edin.
 • Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontroller kullanın.
 • Dairenizdeki kapı ve pencerelerdeki hava kaçaklarını azaltın.