Abonelik Icin Gerekli Evraklar

Bireysel Abonelik

 • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
 • Tapunun fotokopisi.
 • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
 • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
 • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
 • Apartman kaşesi
 • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.


Merkezi Abonelik

 • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
 • Tapunun fotokopisi.
 • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
 • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
 • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
 • Apartman kaşesi
 • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.

Ayrıca; Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.