187 Dogalaz Acil


Dikkat Edilmesi Gerekenler


 • Havalandırma kanal ve ızgaralarını kapamayın ,sürekli temiz tutun.
 • Baca bağlantısı varsa, bacanın temiz ve açık olduğundan sürekli emin olun.
 • Gaz gelmiyorsa 187”i arayın.
 • Cihazınız anormal çalışıyorsa servisini ,problem büyükse 187”yi arayın.
 • Tesisat borularına güç vermeyin. Çamaşır vs. asmayın.
 • Gaz kaçağını alevle aramayın, sabun köpüğü kullanın.
 • Bina giriş vanası kapalı ise siz açmayın 187'i arayın sadece dağıtım şirketi elemanı açabilir.
 • Gaz kokusunu tanıyınız, kokuyu tanımayan yatılı misafirlerinize tanıtınız. (mutfak
 • ocağının vanasını açarak koklayın, zehirsizdir.)


Deprem Öncesi

 • Gaz akışını sağlayan tesisat vanasının yerini öğreniniz.
 • Kombinizin ve su ısıtıcınızın sağlam bir şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.
 • Deprem anında gazı kesmesi için kolon hattınızda deprem tahrikli vana (depremin ilk sismik dalgasında sinyal göndererek doğalgazı kesen vana) kullanınız.
 • Deprem sonrasında Doğalgaz tesisat vanasını kapatınız.
 • Doğalgaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı,duman bacalarını, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz.
 • Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız.
 • Telefonu kullanmayınız. Ateş ve kıvılcım üreten aletleri kullanmayınız.

İHBAR VERİRKEN

 • Herhangi bir acil durumda hiç zaman kaybetmeden ilk Doğalgaz acil yardım hattı 187 yi aramalısınız.
 • Durum ciddi ve yangın tehlikesi var ise ilk önce İtfaiye 110 telefonunu arayınız.
 • Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı eksiksiz olarak bildiriniz.
 • Gaz kokusu alınan bölgenin adresi ve tarifini eksiksiz olarak bildiriniz.
 • Gaz kokusunun yoğunluğunu (az, çok, aşırı) bildiriniz.

 

Koku Hissederseniz

Konutunuzda ;

 • Cihazlarınızı, sayaç vanasını ve daire içindeki diğer vanaları kapatın,
 • Cam ve kapıları açarak ortamı havalandırın,
 • Elektrik düğmelerine dokunmayın (açmayın,açıksa kapamayın)
 • Telefonu kullanmayın, çalarsa açmayın.
 • Ateş ve kıvılcıma sebep olmayın.
 • Sigara içmeyin, kibrit-çakmak kullanmayın,
 • Koku olmayan bir yerden 187”i arayın,


Apartmanınızda ;

 • Kokuyu hissetmeyenleri uyarın
 • Herhangi bir butona basmayın
 • Cep telefonunu kapatın
 • Sigara kibrit-çakmak kullanmayın
 • Asansöre binmeyin
 • Bina giriş vanasını kapatın
 • Dışarıdaki bir telefonla 187”i arayın
 • Kaynak ve kazı yapanları durdurun


Sokağınızda;

 • Kokuyu hissetmeyenleri uyarın
 • Sigara içmeyin, içirmeyin
 • Çakmak-kibrit kullanmayın
 • Otomobilleri stop ettirin
 • Kazı ve kaynak yapanları uyarın
 • Cep telefonunu kapatın, kapattırın
 • Kaçağı gördüyseniz oradan uzaklaşın
 • Başka bir yerden 187”i arayın
 • Dairelere gaz girişini engellemek için camları kapıları kapatın
 • Bu bilgileri ailenizin diğer fertlerine de öğretiniz
 • Zaman zaman acil durumlar için tatbikat yapınız
 • En önemlisi sakin olun, o ana kadar bir şey olmamışsa daha sonra olacakları kontrol etmek elinizde


YANGINDAN TEDBİR ALMAK

 • Doğalgaz yangınlarında alınacak önlemler nelerdir?
 • Hemen 110 itfaiyeye ve 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.
 • Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir.
 • Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir.
 • Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.
 • Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır. Baca yangınlarının önlenmesinde doğalgazın önemi nedir?
 • Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz. Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar.
 • Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır.


Not: 12.06.2002 tarih ve 200/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanarak yürürlüğe giren "Binaların Yangına Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan; "Herhangi bir nedenle çıkan yangının söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler" ile ilgili hükümlere riayet edilmelidir.